Våra kurser

Heta Arbeten® kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Våra instruktörer har genomgått en instruktörsutbildning för Heta Arbeten®och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. De flesta instruktörerna är anställda inom länets räddningstjänster och har själva erfarenhet av olika inträffade typfall. 


Nästa tillfälle
2024-03-04 08:00
Lessebo

Utbildningen tillgodoser kraven på kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Nästa tillfälle
2024-03-27 08:00
Växjö

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Nästa tillfälle
2024-04-23 09:00
Växjö, Nothemmet