Heta Arbeten

Heta Arbeten® kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Våra instruktörer har genomgått en instruktörsutbildning för Heta Arbeten®och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. De flesta instruktörerna är anställda inom länets räddningstjänster och har själva erfarenhet av olika inträffade typfall. 


Kursinnehåll

Heta Arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, är brandvakt och den person som är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori samt praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Repetitionsfrågor och prov
Heta arbeten-utbildningen är en del av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller 5 år. Certifikatet gäller i Norden.

Certifikatet tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstestet erhåller hetarbetaren digitalt bevis på behörighet. Fysiskt certifikat kan beställas i appen Heta Arbeten.

OBS! Certifieringen sker på plats så ta med dator, surfplatta eller smartphone till utbildningstillfället. Medtag även legitimation.

När du registrerar din kursanmälan måste du ange e-postadress och/eller mobilnummer där du kan ta emot aktiveringslänken för det digitala provet.

Pris: 2 995 kr exkl. moms


I kurspriset ingår lunch och kaffe samt registrering i kompetensdatabasen ID06. Utbildningsmaterialet finns i sin helhet i appen Heta Arbeten. Bok kan köpas vid utbildningstillfället, pris 120 kronor.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ha funktionen brandskyddsansvarig, till dig som ska utföra Heta arbeten och du som ska vara brandvakt. Brandskyddsansvarig är den som är beställarens representant och som lämnar tillstånd till arbetet.Kursmål

Du ska bli medveten om de risker som finns och vilket ansvar du har. Du ska lära dig de regler du som tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt har att följa, men också få veta om de konsekvenser som kan bli vid ett tillbud.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.
Dock krävs god kunskap i svenska språket vid utbildningstillfällen på svenska.

Kommande tillfällen

Lessebo

Brandstation
6 platser kvar
Brandstation
20 platser kvar

Växjö

Nothemmet
En plats kvar
Nothemmet
9 platser kvar
Nothemmet
17 platser kvar

Markaryd

Tillfället saknar adress
11 platser kvar
Tillfället saknar adress
20 platser kvar

Ljungby

Ljungby räddningstjänst
14 platser kvar
Ljungby räddningstjänst
18 platser kvar
Ljungby räddningstjänst
20 platser kvar

Älmhult

Blåljushuset
20 platser kvar

Tingsryd

Tillfället saknar adress
18 platser kvar
Tillfället saknar adress
20 platser kvar