Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen tillgodoser kraven på kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Kursinnehåll

Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:8

Deltagarna får kunskap om regler, hantering, kontroll och skötsel av automatiska brandlarm. Detta minskar risken för onödiga larm. Utbildningen är oberoende av fabrikat och uppfyller försäkringsbolagens krav på anläggningsskötaren.

Kursen omfattar följande viktiga moment

Anläggningsskötarens ansvarsområde
Olika detektorers funktion och användning
Förebyggande brandskyddsåtgärder
Hur man undviker onödiga larm
Brandlarmanläggningens uppbyggnad
Larmlagring/larmorganisation
Regler och föreskrifter
Larmöverföring till räddningstjänst/larmcentral
Kontrolljournal och orienteringsritningar
Praktiskt handhavande av centralenhet
Riskhantering

Pris: 3400 kr exkl. moms
   I kurspriset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.
 



Målgrupp

Fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning. Lämplig även för verksamhetsledare, arbetsledare och företagsledare som har det formella brandskyddsansvaret att gå denna utbildning. 

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kommande tillfällen

Växjö

Nothemmet
11 platser kvar