B-f vara mindre omfattning - föreståndare

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

  • Definition brandfarlig vara
  • Risker med hanteringen
  • Lagstiftning
  • Tillstånd och tillsyn
  • Organisation
  • Hantering


I kurspriset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe. 

Pris: 3400 kr

Utbildningstid 09.00-16.00Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarliga varor av mindre omfattning.

Kursmål

Målet med utbildningen är att du ska kunna verka som föreståndare för brandfarliga varor i din verksamhet och ta ansvar för en säker hantering av varorna. Syftet är att du efter avslutad utbildning ska ha kännedom om lagar och föreskrifter samt brandfarliga varors risker och egenskaper. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Kommande tillfällen

Växjö, Nothemmet

Tillfället saknar adress
12 platser kvar